Kredit namenjen fizičnim osebam in upokojencem

Naša ponudba je sedaj še dostopnejša. Nudimo vam možnost nakupa na obroke z ugodnimi LON krediti, ki smo jih za vas pripravili v sodelovanju s Hranilnico LON.

 

Znesek kredita: do 4.000,00 EUR

Maksimalna doba kredita: do 36 mesecev

Način zavarovanja: plačilo zavarovalne premije


1. Pogoji za pridobitev LON kredita;

 • priliv iz naslova plače, pokojnine ali rente na transakcijski račun kreditojemalca mora biti najmanj v višini zakonsko določene neto minimalne plače
 • da kreditojemalec skladno s podatki in informacijami, ki so razvidni iz kreditne dokumentacije in skladno z drugimi podatki, ki so dostopni, redno poravnava svoje obveznosti in nima aktivnih izvršb in izterjav

 

Potrebna dokumentacija Zaposleni; 

 • Plačilna lista ( za pretekli mesec iz katere je razvidno nakazilo plače na TRR ustrezno znesku priliva, ki je na izpisku prometa po TRR)
 • Dokument iz katerega je razviden podatek o višini priliva plače v preteklem mesecu;
  • obvestilo banke o prometu na kreditojemalčevem transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom (original) ali
  • izpisek prometa na TRR iz e-bančništva – verodostojnost potrdi matična banka ali
  • drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače
 • Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica)
 • Davčna številka

 

Potrebna dokumentacija Upokojenci; 

 • Dokument iz katerega je razviden podatek o višini priliva pokojnine v preteklem mesecu;
  • obvestilo banke o prometu na kreditojemalčevem transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom (original) ali
  • izpisek prometa na TRR iz e-bančništva – verodostojnost potrdi matična banka ali
  • drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova pokojnine
 • Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica)
 • Davčna številka
 • Pokojninski odrezek* ( *samo v primeru, ko ni možno iz bančnih izpiskov razbrati podatka, da gre za pokojnino)

 

Enostavno in ugodno do izpolnitve vaših želja, z LON kredit-om!

 

Podjetje KUŠLJAN d.o.o. na podlagi Pogodbe o kreditnem posredovanju opravlja storitve kreditnega posredovanja za hranilnico, in jih po pooblastilu hranilnice lahko opravlja na način, da strankam ponuja in predstavlja kredite ter jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer pa ni pooblaščen za sklepanje kreditnih pogodb s strankami.