VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Katerekoli podatke, ki jih uporabljate pri plačilu nakupa naprave v spletni trgovini, ne hranimo. Podatke, ki jih pa boste uporabljali pri registraciji oziroma pri naročanju blaga, pa bomo skrbno hranili in varovali v skladu z zakonom O varovanju osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo za namen vašega nakupa (tukaj je mišljeno kontrola nakupa, dostava blaga,...) in interno informiranje oziroma reklamiranje.

Lastnik spletnega mesta podjetje KÄRCHER CENTER KUŠLJAN d.o.o., se zavezuje, da podatkov, ki nam jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakšen drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi vaši posredovani podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so nam bili posredovani. Vaši podatki bodo tudi skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.