SPLOŠNI POGOJI UPORABE

CENE IZDELKOV V SPLETNI TRGOVINI

Cene v spletni trgovini Kärcher servis in prodaja KUŠLJAN d.o.o. vsebujejo DDV. Cene so označene v valuti EUR in so dokončne. Spletne cene v spletni trgovini Kärcher servis in prodaja KUŠLJAN d.o.o. veljajo samo za oddano naročilo preko spletne trgovine. Več o plačilnih načinih in o pogojih poslovanja si lahko preberete v kategoriji DOSTAVA IN PLAČILA. Cene za izbrano blago ali storitev veljajo na dan opravljenega nakupa.

RAČUN

Kärcher servis in prodaja KUŠLJAN d.o.o. po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun, in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. V primeru osebnega prevzema prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne bo upošteval.

GARANCIJA IN SERVIS

Garancijski rok prične teči z dnem izdanega računa nakupa naročenega izdelka. Garancijo za izdelek daje proizvajalec oziroma uvoznik, ki je odgovoren za garancijske pogoje. Preko podjetja Kärcher servis in prodaja KUŠLJAN d.o.o., lahko uveljavljate garancijo za izdelke kupljene pri nas, v naši spletni trgovini ali pa od drugih proizvajalcev, kot so LAVOR WASH, ELEKTROMACHINEN, FASA,.... Garancija za izdelek je razvidna iz priloženega garancijskega lista ali iz računa, kjer je viden datum nakupa. Izdelek, ki se pokvari v garancijski dobi, se popravi oziroma zamenja najkasneje v roku 45 dni, v kolikor le - to ni mogoče, se na kupčevo zahtevo zamenja z novim in brezhibnim izdelkom. Izdelke, dostavljene na servis Kärcher servis in prodaja KUŠLJAN d.o.o. izven garancijskega roka, bomo popravili v najkrajšem možnem času, še prej pa vam sporočimo znesek popravila in glede na to, se vi potem odločate ali izdelek popravljamo ali ne, če se odločite, da stroj ne popravljate, vam ga vrnemo v enaki obliki, kot smo ga prejeli na servis. Servisiramo pa tudi izdelke drugih proizvajalcev, kot so LAVOR WASH, FASA, ELEKTROMACHINEN,... S tem stranka prevzame vse stroške popravila, kot so  delo, material, dostava,... Garancijo lahko uveljavljate z originalnim računom ali garancijskim listom, na katerem je viden datum nakupa. Garancija ne velja v primeru nepravilne in nestrokovne uporabe, mehanskih poškodb in servisnih posegov nepooblaščenih oseb, ki za to delo niso strokovno usposobljeni,...
Garancijski list z garancijskimi pogoji v celoti lahko prenesete na tej povezavi

ODSTOP OD POGODBE / VRAČILO BLAGA

Vsak kupec lahko v roku 14 dni od nakupa odstopi od pogodbe in blago vrne, ne da bi bilo potrebno navesti razlog vrnitve. Svojo namero o odstopu od pogodbe kupec sporoči na elektronski naslov: info@karcher-kusljan.si, oziroma pisno po pošti. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe oziroma nakupa.

Vračilo artikla poteka po pošti na naslov: Kärcher servis in prodaja KUŠLJAN d.o.o., NA GMAJNO 5, 8310 ŠENTJERNEJ.

Kot datum odstopa od pogodbe velja datum, ko je pošiljka datirana s strani ponudnika poštnih storitev. V primeru pošiljanja blaga po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca.

Kupec mora blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini ter v nepoškodovani embalaži in nespremenjeni količini embalaže. Ob vračilu blaga je potrebno priložiti račun oziroma dokaz nakupa vrnjenega blaga. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno "preizkušanje", ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, potrošnik pa odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vračilo kupnine bo izvedeno v roku največ 14 dni od datuma odposlane pošiljke (z dodano veljavno izjavo o odstopu od pogodbe).

Vračilo kupnine kupcu se izvede izključno z nakazilom na kupčev transakcijski račun. Vračilo kupnine v gotovini ni mogoče.

 

ZLORABA SISTEMA

Poskusi kakršne koli zlorabe sistema v spletni trgovini bomo v največji meri in z vsemi mogočimi zakonitimi sredstvi preganjali.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko spletnega obrazca, na spodnjem naslovu ali pa preko telefona.